top of page

TOIMINTASUUNNITELMA 2020

1. Aluksi
 

Ernesti järjestää vuonna 2020 kirjoittajakoulutusta yhteistyössä paikallisten tahojen kanssa. Kirjailijavierailut, runoryhmä, teatteriretket sekä muu toiminta pyrkii innostamaan yhdistyksen jäseniä kirjallisuuden ja kirjoittamisen pariin. Lisäksi yhteistoiminta kulttuurijärjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa on tärkeä ja antoisa toimintatapa yhdistykselle. 

2. Varsinainen toiminta

 

Runokurssi Runon jäljillä keväällä 2020

Ernesti järjestää yhteistyössä Rantasalmen ja Juvan kirjastojen, Gottlund-työryhmän sekä Rantasalmen kulttuuritoimen kanssa Runon jäljillä -runokurssin keväällä 2020. Kurssi alkaa 24.-25.1.2020 Rantasalmella, jolloin kirjoittajakouluttaja, runoilija ja kustantaja Tommi Parkko ohjaa kirjoittajia otsikolla “Runoudesta intohimolla - askeleita runon kirjoittamiseen”. Runoilija ja kirjailija Riina Katajavuori opettaa Rantasalmella maaliskuussa teemalla “Kaikki mahtuu runoon”. Runoilija ja kirjailija Jouni Tossavainen saapuu Rantasalmelle huhtikuussa, jolloin kirjoitetaan “Luonnollista runoutta”. Toukokuussa työstetään kurssilla syntyneitä runoja esitykseksi ohjaaja-näyttelijä Kaisla Pirkkalaisen johdolla. Rantasalmella kurssi kokoontuu Jumikkalan kartanon tunnelmallisessa miljöössä. Heinäkuussa kurssi jatkuu Juvalla Gottlund-viikolla. Perjantaina 3.7.2020 jaetaan perinteisen Gottlund-runokilpailun palkinnot, jonka jälkeen runoilija Heli Slungan vetämä runopaja alkaa Juvan kirjastolla. Lauantaina 4.7.2020 runoja kirjoitetaan Slungan ohjauksessa Gottlundin tuvalla.

Proosakurssi syksyllä 2020

Ernesti järjestää syyskaudella proosakurssin samalla ajatuksella kuin kevään runokurssi toteutetaan. Kurssi koostuu useammasta viikonlopusta. Kurssilaiset voivat osallistua kaikkiin viikonloppuihin tai valita niistä itselleen sopivat ja mieluisat. Ernesti etsii yhteistyökumppaneita proosakurssille sekä hakee rahoitusta kurssin järjestämiseen.

Kirjoittaja- ja kirjailijatapaamiset 

Tapaamisia järjestetään esimerkiksi kirjastossa, kun sopiva aika ja ohjelma sekä esiintyjä löytyvät. Vuoden 2020 ensimmäinen kirjailijatapaaminen on Rantasalmen kirjastossa Minna Canthin päivänä 19.3.2020 kun rantasalmelainen kirjailija Eija Pärnänen ja kuvittaja Svetlana Vorobyeva saapuvat kertomaan lastenkirjastaan Mustan pässin uusi seikkailu. 

Teatteriretket 

Järjestetään yhteistyössä kulttuuritoimen kanssa teatteriretkiä 1-2 kertaa vuodessa. 

 

Kirjoittajayhdistysten verkostotapaaminen

Osallistutaan Etelä-Savon kirjoittajayhdistysten tapaamisiin ja työpajoihin. Ernesti avustaa jäsentensä matka- ja työpajakustannuksissa.

 

Runopuutarha

Kesällä 2019 suuren suosion saavuttanut Runopuutarha Jumikkalan kartanon pihapiirissä saa jatkoa myös kesällä 2020. Runopuutarha toteutetaan yhteistyössä Marttojen ja Rantasalmen Virkistys- ja Sivistyssäätiön kanssa. 

 

Kirjavinkkaus

Vinkkausta kehitetään syksyksi uudelleen yhteistyökumppaneiden kanssa, joita ovat mm. eläkeläisjärjestöt ja Turinatupa. 3. Koulutus

 

Ernesti järjestää yhteistyökumppaneineen Runon jäljillä -kurssin kevätkaudella 2020. Ernesti järjestää syyskaudella proosakurssin. Rantasalmelta ja lähialueelta puuttuu säännöllistä kirjoittajakoulutusta järjestävä taho, joten Ernesti pyrkii osaltaan täyttämään tyhjiötä järjestämällä kirjoittamisen opetusta. 

 

Muu koulutus

Jäsenten osallistuessa valtakunnallisiin kursseihin tai koulutustilaisuuksiin, yhdistykseltä voi hakea taloudellista tukea opiskeluun. Yhdistys tukee mahdollisuuksien mukaan opiskelua. 

Yhdistys voi tukea jäseniään myös kansalaisopiston kirjoittamiskurssien maksuissa.


4. Jäsenet ja hallinto

 

Jäsenhankinta

Tehdään aktiivisesti jäsenhankintatyötä sekä tapahtumissa että muissa ihmisten kohtaamisissa.

 

Stipendit

Perinteiset stipendit jaetaan keväällä lukion ja yläasteen oppilaille. Pyydetään stipendin saajien kirjoituksia luettavaksi.


5. Tiedottaminen

 

Pyritään edelleen parantamaan yhdistyksen tiedottamista. Käytössä ovat jäsenkirje, nettisivut, Facebook, sähköpostilista ja lehti-ilmoitukset. Mietitään uusia tapoja tiedottaa yhdistyksen toiminnasta ja tapahtumista.

Jäsenkirje 

Jäsenkirjeitä lähetetään 2 - 4 vuodessa. Kirjeet julkaistaan myös nettisivuilla.

 

Nettisivut

Nettisivut ovat osoitteessa www.kirjoittajayhdistysernesti.net


6. Yhteistyö

 

Paikallinen

Toimitaan yhdessä paikallisten järjestöjen kanssa kuten mm. RempRanta, Kotiseutuyhdistys, Eläkeliitto, Martat, MLL ja SPR. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään yhdessä kulttuuritilaisuus tai kirjailijavierailu. Yhteistyötä tehdään aktiivisesti myös kirjaston, kunnan kulttuuritoimen ja Järvi-Saimaan kansalaisopiston kanssa. Ernesti aloitti vuonna 2019 yhteistyön Juvan kirjaston ja Gottlund-työryhmän kanssa. 

 

Ernesti on mukana Tarinoiden viikko -hankkeessa, jonka tarkoituksena on järjestää viikon mittainen kulttuuritapahtuma Rantasalmella elokuussa 2021. Hankkeessa on mukana Rantasalmen Kotiseutuyhdistys, kunnan kulttuuritoimi sekä muita paikallisia yhdistyksiä ja taiteentekijöitä. Vuonna  2020 Ernesti osallistuu hankkeen suunnitteluun ja rahoituksen hakemiseen yhteistyössä edellä mainittujen tahojen kanssa.
 

Alueellinen yhteistyö

Ollaan aktiivisesti mukana kirjoittajayhdistysten maakunnallisessa yhteistyössä. Vuoden aikana kirjoittajayhdistykset pyrkivät kokoontumaan kaksi kertaa. Tilaisuudet sisältävät työpajoja, kuulumisten ja tietojen vaihtoa sekä toiminnan suunnittelua. 

Kirjailijayhdistysten Talvipäivät

Osallistutaan Kirjailijayhdistysten Talvipäiville, jotka tänä vuonna järjestetään Kuopiossa  20. -22.3.2020.

bottom of page