top of page

Ernesti on järjestänyt lukuisia kirjailijavierailuita, kirjoituskursseja- ja kilpailuja, teatteriretkiä ja kirjallisuusiltoja. Lapsille yhdistys järjestää yhdessä Mannerheimin lastensuojeluliiton Rantasalmen paikallisyhdistyksen kanssa kuukausittain satutunteja. Ernestiläiset ovat mukana kotikunnan erilaisissa tapahtumissa ja myyjäisissä, ja kansainvälisiä yhteyksiä jäsenet pitävät Inkerinmaalle Hatsinaan ja Vienan Karjalaan Borovoihin.


Ernesti kuuluu jäsenenä Suomen Kirjailijayhdistysten neuvottelukuntaan.

Ernesti antaa pyydettäessä arvosteluapua eri tahojen kirjoituskilpailuissa. Yhteistyötä on tehty muun muassa koulujen kanssa. Lisätietoja voi kysyä yhdistyksen puheenjohtajalta tai sihteeriltä.

bottom of page